Stołówka szkolna

Artykuły

25 października 2022

Stołówka szkolna

Poniedziałek 30.01.2023
Zupa:
Kapuśniaczek z ziemniakami
Danie II: Ryż z jabłkami i cynamonem
Kompot

Wtorek 31.01.2023
Zupa:
Rosół z makaronem
Danie II: Kotlet drobiowy z serem żółtym
Ziemniaki z masełkiem
Fasolka szparagowa
Kompot

Środa 01.02.2023
Zupa:
Grochówka z ziemniakami
Danie II: Pulpet w sosie pomidorowym
Kasza
Ogórek
Kompot

Czwartek 02.02.2023
Zupa:
Ogórkowa z ryżem
Danie II: Pieczeń z sosem
Ziemniaczki z masełkiem
Surówka z białej kapusty
Kompot

Piątek 03.02.2023
Zupa:
Pieczarkowa z zacierką
Danie II: Kotleciki rybne
Ziemniaki z masełkiem
Surówka z kapusty kiszonej
Kompot

Przygotowane dania mogą zawierać śladowe ilości alergenów: jaja, seler, gluten, nabiał

Poniedziałek 06.02.2023
Zupa:
Jarzynowa z ziemniakami
Danie II: Makaron z sosem pieczarkowym
Kompot

Wtorek 07.02.2023
Zupa:
Kalafiorowa z kaszą jaglaną
Danie II: Kotlet schabowy
Ziemniaki z masełkiem
Mizeria
Kompot

Środa 08.02.2023
Zupa:
Fasolowa z ziemniakami
Danie II: Potrawka z kurczaka
Ryż
Warzywa na parze
Kompot

Czwartek 09.02.2023
Zupa:
Krem marchewkowo-porowy z grzankami
Danie II: Kotlet a’la de voaile
Ziemniaki z masełkiem
Surówka koperkowa
Kompot

Piątek 10.02.2023
Zupa:
Pomidorowa z ryżem
Danie II: Jajko w sosie chrzanowym
Ziemniaki z masełkiem
Marchewka z groszkiem
Kompot

Przygotowane dania mogą zawierać śladowe ilości alergenów: jaja, seler, gluten, nabiał

 

 

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 66 W KATOWICACH

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, w szkole funkcjonuje stołówka.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor  Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.

 

Wpłaty należy dokonać na konto szkoły

PKO BP 18 1020 2313 0000 3902 0515 1669

Szkoła Podstawowa nr 66 ul. B. Krzywoustego 7, 40-870 Katowice

Tytułem: imię i nazwisko dziecka, wpłata za obiady za miesiąc ………....

 1. Opłaty za obiady należy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły za cały miesiąc z góry, do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc w którym następuje korzystanie z posiłków. Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień- wpłat należy dokonywać do 5 września.
 1. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć w wersji papierowej do kierownika świetlicy szkolnej lub intendentki, bądź w wersji elektronicznej przesyłając na adres mailowy: kuchnia@sp66katowice.pl
 2. Zwroty za niewykorzystane posiłki uczniom i pracownikom szkoły, których ciągła absencja w szkole wynosi powyżej trzech dni, dokonywane będą w formie odpisu przy płatności za następny miesiąc, pod warunkiem zgłoszenia tej nieobecności najpóźniej w dniu absencji do godziny 800 pod numerem telefonu 32 254 16 51, osobiście w pokoju intendentki lub pisząc maila kuchnia@sp66katowice.pl

UWAGA! MOŻNA DOKONYWAĆ ODLICZEŃ TYLKO TYCH OBIADÓW, KTÓRYCH NIEBECNOŚĆ DZIECKA BYŁA WCZEŚNIEJ ZGŁOSZONA U INTENDENTKI SZKOLNEJ.

 1. Kwotę należną za niewykorzystane obiady oblicza się jako iloczyn ceny jednego posiłku (cena obiadu 4,0 zł) i liczby nieobecności dni ucznia.
 2. Jeżeli nie będą przestrzegane terminy wpłat, dziecko zostanie wypisane z obiadów w następnym miesiącu. W przypadku nieuiszczenia opłaty wydawanie obiadów zostaje wstrzymane.
 3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
 4. Obiady wydawane są dla uczniów wnoszonych opłaty indywidualnie, uczniów, których dożywianie dofinansowuje MOPS, pracowników szkoły, którzy opłacili posiłki.
 5. Obiady przygotowuje i wydaje kuchnia szkolna.
 6. Posiłki wydawane są w godzinach od 12.15 do 14.00.
 7. W stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek i nauczyciel pełniący dyżur.
 8. W trakcie przerw o godzinie 12.30 i 13.30 posiłek spożywają uczniowie klas IV- VIII oraz młodsi nie zapisani do świetlicy, którzy bezpośrednio po zakończonych lekcjach i zjedzeniu obiadu udają się do domu. Dyżur w stołówce pełni nauczyciel według harmonogramu dyżurów.
 9. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej jedzą obiad w trakcie 5 lub 6 lekcji (co wynika z planu każdej klasy). Dyżur w stołówce pełni wówczas wychowawca świetlicy.
 10. W stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie i przestrzegają poleceń osoby dyżurującej.
 11. Aktualny jadłospis dotyczący danego tygodnia znajduje się na stronie internetowej szkoły, obok wejścia do stołówki i na segmencie A obok głównego wejścia do szkoły.

 

 

20 x 4,00 = 80,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto szkoły:
PKO 18 1020 2313 0000 3902 0515 1669

Szkoła Podstawowa nr 66
Ul. B. Krzywoustego 7
40 – 870 Katowice

Tytułem : Imię i nazwisko dziecka, klasa …. Wpłata za obiady za miesiąc…

Opłaty za obiady prosimy wpłacać bezpośrednio na konto szkoły za cały miesiąc z góry do 25- tego stycznia.

W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie wydawanie obiadów zostanie wstrzymane i będą naliczane odsetki.

Potwierdzenie wpłaty proszę dostarczyć do świetlicy lub intendentki, bądź przesłać na maila: kuchnia@sp66katowice.pl

Prosimy o terminową wpłatę !

Zarządzenie nr 5/2022 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 66 W KATOWICACH z dnia 11 marca 2022 w sprawie wysokości odpłatności za posiłki w stołówce szkolnej