Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

9 lipca 2020

dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że w związku z nowymi przepisami, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., dodatkowe 7 pkt w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej, począwszy od roku szkolnego
2020/2021, powinno być przyznawane na podstawie:
1) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
2) świadectwa ukończenia szkoły artystycznej z wyróżnieniem;
3) świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły artystycznej z wyróżnieniem, które stwierdza zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej;
4) świadectwa ukończenia szkoły artystycznej (bez wyróżnienia), w którego treści w miejscu wyników klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisano średnią ocen równą lub wyższą od 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę
zachowania;
5) świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły artystycznej (bez wyróżnienia), które stwierdza zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej, w którego treści w miejscu wyników klasyfikacji
końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisano średnią ocen równą lub wyższą od 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania.
 
26 lutego 2020

Dni otwarte szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego

Informacje o terminach planowanych „Dni otwartych szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego” z terenu Katowic, Tychów, Świętochłowic oraz powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

plik do pobrania (format xls)