Międzyszkolne konkursy czytelnicze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

4 grudnia 2018

XVIII Turniej o Puchar Dyrektora SP 1

NA TROPACH BOHATERÓW BAŚNI - BAŚNIE O WRÓŻKACH, WIEDŹMACH
I CZARODZIEJKACH

1. Organizatorem konkursu czytelniczego jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Katowicach.
2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci klas III, IV i V.
3. Każda szkoła wybiera trzyosobowy zespół.
4. Turniej odbędzie się w SP 1 we wtorek 18 grudnia 2018 r. o godz. 10.00.
5. Każda turniejowa drużyna będzie korzystała z przygotowanej karty pracy.
6. Zgłoszenia drużyn do konkursu przyjmujemy do 14 grudnia 2017 r. na adres
e-mail: bibliotekaszkolnasp1@gmail.com lub telefonicznie.
7. Elektroniczne wersje baśni można uzyskać zgłaszając się przez pocztę elektroniczną: bibliotekaszkolnasp1@gmail.com.
8. W dniu konkursu (18 grudnia 2018 roku) opiekun drużyny dostarcza zgody na wykorzystanie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Katowicach wizerunku uczniów reprezentujących szkołę w konkursie.

BAŚNIE KONKURSOWE:
1. Firoseta i czary
2. Czarodziejskie konie
3. Oliwier, syn Morgany
4. Czarodziejstwa królowej Cyganów
5. Księżniczka Zza Morza
6. Najmłodsza wróżka
7. Nefrytowy jelonek
ŹRÓDŁA:
Baśnie 1-3 Natalia Gałczyńska: Firoseta i czary. Bajki znad Morza Śródziemnego. Warszawa 1980
(lub inne wydania)
Baśnie 4-5 Natalia Gałczyńska: O wróżkach i czarodziejach. Na motywach ludowych bajek
francuskich. Warszawa 2007 (lub inne wydania)
Baśnie 6-7 Kathe Recheis, Friedl Hofbauer: Uśmiech księżycowej wróżki. Baśnie o wróżkach z całego świata. Warszawa 2011

Naszą szkołę reprezentować będzie drużyna z klasy V c: Zuzanna Jama, Barbara Szyguła, Karolina Ziętkiewicz

Opiekun - bibliotekarz G. Szymańska

4 grudnia 2018

VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Literaturze

Zespół Szkół Ogólnokształcących: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Mysłowicach ogłasza:

VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Literaturze

TEMATYKA KONKURSU: Przygody Willa, bohatera „Zwiadowców” Johna Flanagana

KATEGORIE: 1. Literacka 2. Plastyczno - literacka

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z województwa śląskiego: III klasy gimnazjum oraz klas VI-VIII szkoły podstawowej.

CELE KONKURSU:
Popularyzowanie piękna i wartości literatury powszechnej.
Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
Rozwijanie plastycznych i literackich uzdolnień młodzieży.
Promocja talentów.
Propagowanie zdrowej rywalizacji wśród młodzieży gimnazjalnej i ze szkół podstawowych.
Integracja młodzieży z województwa śląskiego.

Warunkiem udziału w konkursie jest bardzo dobra znajomość następujących powieści Johna Flanagana:
Zwiadowcy: Ruiny Gorlanu, Zwiadowcy: Płonący most, Zwiadowcy: Ziemia skuta lodem, Zwiadowcy: Bitwa o Skandię,
Zwiadowcy: Czarnoksiężnik z Północy,  Zwiadowcy: Oblężenie Macindaw, Zwiadowcy: Okup za Eraka, Zwiadowcy: Królowie Clonmelu, Zwiadowcy: Halt w niebezpieczeństwie, Zwiadowcy: Cesarz Nihon-ja, Zwiadowcy: Zaginione historie, Wczesne lata: Turniej w Gorlanie, Wczesne lata: Bitwa na wrzosowiskach, Królewski zwiadowca: Królewski zwiadowca, Królewski zwiadowca: Klan Czerwonego Lisa

KATEGORIA LITERACKA - regulamin:

1. Konkurs ma charakter indywidualny.

2. Konkurs składa się z etapu szkolnego (część pisemna) i wojewódzkiego (część pisemna i ustna).

3. Do etapu szkolnego może przystąpić dowolna liczba uczestników z każdej szkoły.

4. Etap szkolny składa się z pisemnego testu, który organizator odpowiednio wcześniej przesyła do szkoły drogą elektroniczną.
Test, składający się z pytań otwartych, będzie sprawdzał znajomość powieści Johna Flanagana.

5. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego arkusz testu należy przesłać pocztą do organizatora w tym samym dniu listem poleconym
(liczy się data stempla pocztowego) na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza 6-8 Mysłowice 41-400 z dopiskiem “Zwiadowcy”.
Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej www.kosciuszko.pl w zakładce Szkoła - Biblioteka – Konkursy.
Szkoła, której uczniowie zakwalifikują się do finału, zostanie powiadomiona drogą elektroniczną.

6. Do etapu wojewódzkiego (część pisemna) przechodzi 15 osób z najwyższą liczbą punktów, a do ścisłego finału (część ustna) najlepsza siódemka.

Do konkursu obowiązuje:

a. znajomość książek Johna Flanagana.

b. umiejętność redagowania krótkich form wypowiedzi pisemnej tj. zaproszenia, ogłoszenia, instrukcja, dedykacja (etap wojewódzki).

c. umiejętność redagowania dłuższych form wypowiedzi pisemnej tj. listu, charakterystyki, opisu, podania, recenzji, sprawozdania
(etap wojewódzki).

Terminy:

1. Do 30 listopada 2018 r.- zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie (z zaznaczeniem kategorii) drogą elektroniczną na adres:
konkurs-zwiadowcy2018@wp.pl
Zgłoszenie powinno zawierać: pełną nazwę szkoły wraz z adresem
oraz imię, nazwisko i adres mailowy osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorem i przeprowadzenie etapu szkolnego.
Jeżeli do 3.12.2018 r. szkoła nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – prosimy o kontakt telefoniczny.

2. 4 grudnia 2018 r.- odebranie zestawu pytań na etap szkolny, przesłanego drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej
za przeprowadzenie etapu szkolnego.

3. 5 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 - przeprowadzenie eliminacji szkolnych i odesłanie prac konkursowych w tym samym dniu listem poleconym wraz ze zgodą rodzica ucznia na przetwarzanie danych osobowych!

4. Do 21 grudnia 2018 r. opublikowanie listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.

5. 1 marca 2019 r. o godz. 10:00 finał konkursu w ZSO w Mysłowicach (część pisemna i część ustna).

KATEGORIA PLASTYCZNO - LITERACKA – regulamin:

1.Konkurs ma charakter indywidualny.

2.Do konkursu może przystąpić każdy uczeń, który wykona lapbook w oparciu o jeden wybrany tom powieści Johna Flanagana „Zwiadowcy”.

3. Szkoła spośród wszystkich wykonanych dowolną techniką prac wybiera 3 najlepsze i przesyła na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza 6-8 Mysłowice 41-400 z dopiskiem “Zwiadowcy.”

Szczegóły wykonania prac:
- Lapbook może zawierać maksymalnie 8 kartek.
- Technika wykonania pracy dowolna.
- Pracę należy wysłać w formie papierowej.
- Na pracy należy zamieścić informację zawierającą: imię i nazwisko uczestnika konkursu, nazwę i adres szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna.

Kryteria oceny:
- zgodność treści lapbooka z wybraną częścią powieści „Zwiadowcy” Johna Flanagana,
- poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, składniowa i stylistyczna,
- estetyka wykonania, - pomysłowość.
W tej kategorii zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace spośród wszystkich nadesłanych z całego województwa śląskiego.

Terminy:

1. Do 30 listopada 2018 r.- zgłoszenie uczestnictwa szkoły w konkursie (z zaznaczeniem kategorii) drogą elektroniczną na adres:
konkurs-zwiadowcy2018@wp.pl
Zgłoszenie powinno zawierać: pełną nazwę szkoły wraz z adresem oraz imię, nazwisko i adres mailowy osoby odpowiedzialnej za kontakt z organizatorem i przeprowadzenie etapu szkolnego.
Jeżeli do 3.12.2018 r. szkoła nie otrzyma potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia – prosimy o kontakt telefoniczny.

2. Do 15 lutego 2019 r. nadsyłanie prac konkursowych na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Mickiewicza 6-8 Mysłowice 41-400 z dopiskiem „Zwiadowcy”
wraz ze zgodą rodzica ucznia na przetwarzanie danych osobowych!

3. Do 22 lutego 2019 r. opublikowanie nazwisk zwycięzców konkursu na stronie internetowej www.kosciuszko.pl
w zakładce “Szkoła – Biblioteka - Konkursy”.
Szkoła, której uczniowie zajmą miejsca 1-3 otrzymają również powiadomienie drogą elektroniczną ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi gali wręczenia nagród.

Rozdanie nagród nastąpi 1 marca 2019 r. w ZSO w Mysłowicach (ul. Mickiewicza 6-8 41-400 Mysłowice).

1 marca 2019 r. odbędzie się uroczysta gala, w czasie której zostaną wręczone nagrody w obydwu kategoriach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!! organizatorzy: Magdalena Pyrr; Agnieszka Wachel

kontakt: Magdalena Pyrr - tel. 502 097 928 mail: konkurs-zwiadowcy2018@wp.pl

Naszą szkołę reprezentować będzie Agata Wicher z klasy VI b i  Zofia Labus z VIII a