Pomoc materialna dla uczniów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

1 września 2020

Stypendium szkolne

Rodzice uczniów  z  rodzin, w  których dochód  netto nie przekracza  528 zł na osobę
(kwota 500+ nie wlicza się do dochodu),
mogą  ubiegać się  o stypendium szkolne  na rok szkolny 2020/2021.
Wnioski można pobrać na stronie szkoły lub odebrać od 02.09.2020r. u pedagoga szkolnego
(w godzinach pracy pedagoga) lub na portierni w szkole.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami o dochodach za sierpień 2020r. należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020r.