Pomoc materialna dla uczniów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

23 września 2023

Stypendium 2023

1 września 2021

Stypendium szkolne

O G Ł O S Z E N I E !

 

Rodzice uczniów z rodzin, w których dochód netto nie przekracza 528 zł na osobę (kwota 500+ nie wlicza się do dochodu), a od stycznia 2022r. 600zł mogą ubiegać się o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022. Wnioski wydrukowane można otrzymać od 02.09.2021r. u pedagoga szkolnego w sali 66 lub na portierni lub pobrać tutaj: https://cuwkatowice.bip.gov.pl/wnioski-do-pobrania/wnioski-do-pobrania.html

Wypełnione wnioski należy złożyć w szkole w nieprzekraczalnym terminie
do 15 września 2021r.

W przypadku wątpliwości można uzyskać informacje telefonicznie ( tel. 32 2541651 w.29)