Ochrona danych osobowych (RODO)

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
 
Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa nr 66 w Katowicach pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 66, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 66 im. Janusza Korczaka w Katowicach, 40-870 Katowice Aleja Bolesława Krzywoustego 7, NIP 6342386632, REGON 000723508, reprezentowany przez Dyrektora - Annę Sikorę
 • Inspektorem ochrony danych jest Agata Krystek Jadwiżuk, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 32 357 08 56.
 • Dane osobowe Państwa i dziecka są przetwarzane w następujących celach:
  • przyjęcia do klasy pierwszej,
  • przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej,
  • skontaktowania się w prawach związanych z dzieckiem.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych to:
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900),
  • 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Dane osobowe Państwa oraz dziecka będą przetwarzane przez okres nauki dziecka w szkole. A w razie nieprzyjęcia dziecka do szkoły przez okres jednego roku od zakończenia rekrutacji.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Naszą Szkołę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest konieczne i wymagane przez prawo w celu realizacji obowiązku szkolnego.

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego