Sale lekcyjne i terapeutyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

1 września 2023

Zaplecze

Posiadamy nowoczesne zaplecze terapeutyczne:

„Salę doświadczania świata”, „Integracji Sensorycznej”. Prowadzimy także zajęcia „Metodą Tomatisa”. Mamy nowoczesną multimedialną pracownię językową wyposażoną w tablicę interaktywną, która wspomaga prowadzenie lekcji w ciekawy sposób. Nasi uczniowie uczą się w małych grupach, w salach przystosowanych do ich potrzeb.

Celem Metody Tomatisa, zwanej też treningiem uwagi słuchowej lub stymulacją słuchową jest wspomożenie funkcji słuchowej przez co następuje: poprawa koncentracji, jakości uczenia się, wspomożenie zdolności językowych, komunikacyjnych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa jakości zachowań społecznych.
Metoda usprawniania czynnego słuchania opracowana przez profesora Tomatis'a polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego poprzez urządzenie zwane "elektronicznym uchem". Muzyka podawana jest przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki docierają do pacjenta drogą powietrzną i kostną.
Stosowany w treningu materiał dźwiękowy, zawierający utwory bogate w wysokie częstotliwości pobudza pracę mózgu dostarczając tzw. "energii słuchowej". Jest ona niezbędna do działań twórczych i adaptacji do nieustannie zmieniających się warunków otaczającej rzeczywistości.

Mamy także odpowiednio wyposażoną salę do prowadzenia zajęć Metodą Integracji Sensorycznej.

Terapia integracji sensorycznej to metoda wspomagająca rozwój dziecka, zapewniająca poprawę wszystkich funkcji odpowiedzialnych za proces uczenia się. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, działając na zmysły wpływa się na procesy nerwowe leżące  u podstaw tych umiejętności. Terapeuta nie tyle kieruje zachowaniem dziecka, ile stwarza takie wymagania, by dziecko było w stanie odpowiadać na nie coraz bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi.

Kolejną salą terapeutyczną jest Sala Doświadczania Świata.

Jest to rodzaj terapii wymyślonej pod koniec lat 70 XX wieku. Oznacza spędzenie czasu w specyficznych warunkach, odmiennych od codzienności. Przebywanie w tej sali pozwala na poznawanie świata poprzez wybrane bodźce zmysłowe. Sala Doświadczania Świata jest miejscem zabawy, relaksu, inspiracji oraz terapii polegającej na dostarczaniu wrażeń zmysłowych, których źródło stanowią odpowiednio dobrane bodźce płynące z urządzeń takich jak: kolumna wodna, kula lustrzana, zestaw światłowodowy, materiały stymulujące dotyk, projektor i inne urządzenia techniczne. Dzięki niej nasi uczniowie zyskują możliwość stymulacji rozwoju potrzeb poznawczych, ćwiczą koncentrację uwagi oraz koordynację wzrokowo - ruchową. Przysłonięte okna dają poczucie ciepła i bezpieczeństwa. Sala Doświadczania Świata zapewnia wyciszenie emocjonalne, łagodzi stresy. Dzięki tej terapii dzieci z niej korzystające są bardziej spontaniczne, na nowo postrzegają świat.

Nasi uczniowie mają także możliwość korzystania z terapii logopedycznej.
Ćwiczą prawidłową wymowę, komunikację, wzbogacają swoje słownictwo, poznają nowe pojęcia, uczą się wypowiadać  pełnymi zdaniami.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie