Janusz Korczak - patron naszej szkoły

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Janusz Korczak
20 marca 2023

Janusz Korczak

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit. Urodził się 22 lipca 1878r. albo 1879r. w Warszawie.
Był działaczem na rzecz praw dziecka, pedagogiem, lekarzem,
autorem książek dla dzieci, w tym „Króla Maciusia Pierwszego"
oraz współtwórcą i dyrektorem Domu Sierot dla dzieci żydowskich w Warszawie,
który istniał do 1942 roku.

Fakty z życia i twórczości w Czytaj więcej.

Cytaty, fragmenty utworów

„Kiedy śmieje się dziec­ko, śmieje się cały świat.”

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

„Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.”

,,Umysł dziecka - las, którego wierzchołki lekko się poruszają, gałęzie splatają, liście drżąc dotykają.”

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”

„Czym jest dziecko […]? Czym jest ta połowa ludzkości, żyjąca razem i obok nas w tragicznym rozdwojeniu? Nakładamy na nią brzemię obowiązków jutrzejszego człowieka, nie dając żadnego z praw człowieka dzisiejszego.” 

 „Szu­kaj włas­nej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać.  Zdaj  so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków.  Ze wszys­tkich sam
jes­teś   dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim.”

„Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.”

,,Ma dziecko przyszłość, ale ma i przeszłość: pamiętne zdarzenia, wspomnienia, wiele godzin najistotniejszych samotnych rozważań.  Nie inaczej niż my pamięta i zapomina, ceni i lekceważy, logicznie rozumuje i błądzi, gdy nie wie. Rozważnie ufa i wątpi.”

,,Zapnij guzik, dlaczego masz buty zabłocone, czy odrobiłeś lekcje, pokaż uszy, obetnij paznokcie. I to nas uczy po trochu unikać, kryć się - nawet jeśli nic złego nie zrobiliśmy. A kiedy przypadkiem spojrzą, czekamy zaraz na jakąś uwagę.”

 Zobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowy

Zobacz obraz źródłowyZobacz obraz źródłowy

Zobacz obraz źródłowy

Czytaj więcej o: Janusz Korczak