Konkursy i imprezy literackie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

19 listopada 2020

Katowicka Wielka Liga Czytelników

 KONKURS „KATOWICKA WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

EDYCJA 2020/2021

MISTRZOSTWA POWIATU

Koordynator szkolny- bibliotekarz Grażyna Szymańska

Skrócona nazwa konkursu używana w regulaminie to WLC.
Strona internetowa konkursu:
https://katowice.wielkaliga.pl

 FINAŁ KONKURSU

Finał konkursu odbędzie się 11 maja 2021 r.
Tytuły książek finałowych Katowickiej Wielkiej Ligi Czytelników:
* klasy 1-4 - Marta Kisiel "Małe Licho i tajemnica Niebożątka",
* klasy 5-8- Paweł Beręsewicz "Szeptane".

Zachęcam do zapoznania się z sylwetkami autorów książek.

Marta Kisiel: www.martakisiel.pl
Paweł Beręsewicz: pawelberesewicz.pl

Uczniowie klas trzecich: Stanisław Gros, Julia Pustelnik oraz Bartłomiej Szczygieł będą reprezentowali naszą szkołę w Finale Katowickiej Wielkiej Ligi Czytelników w kategorii klas 1-4.
Uczniowie będą rozwiązywali test, który zawiera 130 pytań w 6 kategoriach.
Czas na rozwiązanie testu- 80 minut.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 150

Link do strony z tekstem próbnym dostępnym 7 maja w godzinach 10:00-20:00
https://katowice.wielkaliga.pl/wlc14.html

Etap drugi konkursu –test kwalifikacyjny

25 marca odbędzie się test kwalifikacyjny. Będą brać w nim udział uczniowie, którzy otrzymali Dyplom Znakomitego Czytelnika zdobywając komplet 10 sprawności.
W naszej szkole w kategorii klas 1-4 z testem zmierzą się: Antoni Duda, Aliyah Khelouf, Stanisław Gros,
Julia Pustelnik i Bartłomiej Szczygieł.
Klasy 5-8 reprezentować będzie Alicja Szczygieł.
Uczniowie z klas młodszych będą rozwiązywać test do książki Cukierku, ty łobuzie!
Alicja natomiast do książki ,,Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi''.

W kategorii klas 1-4 zwycięzcami zostali:

Mistrz Szkoły- Bartek Szczygieł z klasy 3a
I Wicemistrz Szkoły- Julia Pustelnik z klasy 3a
II Wicemistrz Szkoły- Stanisław Gros z klasy 3b.

Uczniowie Ci będą reprezentowali szkołę w etapie powiatowym, który odbędzie się w maju.

Wyróżnienie- Antoni Duda z klasy 1a

Przebieg konkursu w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych                                                                                                                     
Konkurs przebiega w trzech etapach:
a) Etap pierwszy (szkolno-biblioteczny)–indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych;                                                                     
b) Etap drugi (test kwalifikacyjny)–test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych; c) Etap trzeci (powiatowy)–test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatorów Powiatowych.                                                             

Etap pierwszy konkursu –sprawności czytelnicze.

a) Etap pierwszy trwa do 15marca 2021r.
b) Uczestnik konkursu pobiera formularz zgłoszeniowy u Koordynatora Placówki lub ze strony internetowej konkursu (www.katowice.wielka-liga.pl). Formularz zgłoszeniowy wypełnia rodzic/opiekun prawny i przekazuje Koordynatorowi Placówki.
c) Koordynator wpisuje uczestników na platformę WLC.
d) Uczestnicy pierwszego etapu zdobywają sprawności poprzez czytanie książek konkursowych wybranych przez Koordynatora Placówki oraz rozwiązywanie przygotowanych do nich testów. Maksymalna liczba sprawności do zdobycia –10.
e) Testy do przeczytanych książek udostępnia uczestnikowi konkursu Koordynator Placówki. Testy zawierają pytania dotyczące treści całej książki lub jej fragmentu, a także pytania interdyscyplinarne powiązane z treścią książki.
f) Każdy formularz testu WLC dotyczy jednej książki. Za wypełnienie każdego formularza można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Do zaliczenia każdego testu konieczne jest zdobycie minimum 80 punktów. Za zaliczenie testu uczniowie otrzymują jedną sprawność.
g) Uczestnik konkursu wypełnia formularz do danej książki tylko raz.
h) Niezaliczenie testu nie dyskwalifikuje ucznia z konkursu. Uczestnik może kontynuować udział w projekcie i wypełniać testy do innych książek.
i) Dozwolona, a nawet wskazana jest wspólna praca dzieci z rodzicami/opiekunami. Rodzice/opiekunowie powinni wspierać dzieci podczas udziału w konkursie np. poprzez wspólne czytanie książek konkursowych, czy też zachęcanie do ich czytania, pomoc przy rozwiązywaniu testów polegającą na nakierowaniu młodych czytelników na właściwy tok myślenia czy odpowiednie źródło informacji. Rodzice/opiekunowie pomagają w rozwiązywaniu zadań, ale nie mogą wypełniać testu za dziecko. Wyjątkiem jest pomoc przy wypełnianiu testu przez uczniów klas pierwszych, którzy nie opanowali jeszcze umiejętności pisania.
j) Uczniowie mogą oddawać formularze konkursowe pierwszego etapu do 15marca 2021r.
k) Dopuszczalne jest przyznanie uczestnikowi po jednej sprawności za: zajęcie I, II lub III miejsca w innym konkursie czytelniczym, który realizuje dana placówka; napisanie recenzji lub wykonanie pracy plastycznej do konkursowej książki;
l) Tylko Ci uczestnicy konkursu, którzy zdobędą komplet 10 sprawności, mogą wziąć udział w kolejnym etapie konkursu –teście kwalifikacyjnym.
ł) Organizatorzy WLC udostępnią Koordynatorom Placówek na platformie WLC projekty dyplomów dla uczestników etapu pierwszego.
Dyplomy zostaną wręczone przez Koordynatora Placówki.
Przewiduje się następujące rodzaje dyplomów: Dyplom Aktywnego Czytelnika–dla uczestników, którzy zdobyli minimum 6 sprawności;
Dyplom Znakomitego Czytelnika –dla uczestników, którzy zdobyli komplet 10 sprawności.

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Katowicka Wielka Liga Czytelników
20 listopada 2020

Konkurs międzyszkolny. Na tropach bohaterów baśni.

XX TURNIEJ O PUCHAR DYREKTORA SP 1
„NA TROPACH BOHATERÓW BAŚNI – BAŚNIE POLSKIE” 

Serdecznie zapraszamy do udziału w JUBILEUSZOWEJ edycji konkursu.
Turniej odbędzie się w formie zdalnej dnia 17 grudnia (czwartek) o godz. 10.00.
Przewidziany jest test próbny, w celu sprawdzenia możliwości technicznych  organizatorów i uczestników.
Termin testu próbnego: czwartek 10 grudnia,  godz. 10.00.

Naszą szkołę będzie reprezentowała drużyna klasy 5a: Karol Krzywda, Malika Khelouf, Maria Mkrtchyan.

BAŚNIE KONKURSOWE

 1. O Kasi sierotce i złej macosze.  
 2. Ojciec i trzej synowie. 
 3. Baśń o Grocie Lodowej.  
 4. Trębacz ratuszowy i król kruków.  
 5. O królewnie czarodziejce.  
 6. O tym jak krawiec pan Niteczka został królem.  
 7. O młodzieńcu w kłodę zaklętym.  
 8. O dobrej Hance i złej Hanie.  
 9. O tym, jak jeden chłop miał trzech synów. 

ŹRÓDŁA: 

Baśnie 1-2 Stanisław Świrko: Orle gniazdo. Podania, legendy i baśnie wielkopolskie. (wydanie  dowolne). 

Baśnie 3-5 Klechdy domowe. Podania i legendy polskie. Zebrała Hanna Kostyrko (wydanie  dowolne). 

Baśń 6 Woda żywa. Baśnie pisarzy polskich. Zebrała Stefania Wortman (wydanie dowolne). Baśnie 7-9 W skarbnikowym królestwie. Baśnie i podania śląskie. Wybór Jadwiga Kwiecień.  (wydanie dowolne). 

 

Czytaj więcej o: Konkurs międzyszkolny. Na tropach bohaterów baśni.