Dokumenty, regulaminy i procedury

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

3 maja 2021

Dokumenty, regulaminy i procedury

Ważne! Poniżej zamieszczamy aneksy i informacje o zmianach w dokumentach w związku z przejściem na zdalny system nauczania:

 

 

PSO podczas pracy zdalnej    Punktowy system oceny zachowania w klasach IV - VIII    

Procedura funkcjonowania biblioteki    Wykaz zmian w Statucie

Procedura pracy pedagoga w okresie pracy zdalnej od 20.04.2020r.

Procedura pracy świetlicy szkolnej w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z epidemią koronawirusa

Procedury bezpieczeństwa oraz postępowania sanitarno- higienicznego w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 66 w Katowicach