REFORMA EDUKACJI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

- „List Śląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców, Uczniów, Nauczycieli, Samorządowców”

- broszura informacyjna „Dobra Szkoła”

- „Mapa Drogowa Reformy Edukacji”

- plakat „Dobra szkoła”

Kontakt telefoniczny

Jeśli mają Państwo jednak dodatkowe pytania, jesteśmy do dyspozycji. Proponujemy kontakt telefoniczny z pracownikami ministerstwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15.

tel. 22 347 41 41
struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli
tel. 22 347 47 92
podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania
tel. 22 347 44 58
przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy
tel. 22 347 43 12
finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy
tel. 22 347 42 28
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
tel. 22 347 41 95
kształcenie branżowe

- linki do stron Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://reformaedukacji.men.gov.pl/

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014